link (5)link, lüli Andmesidesüsteemides nimetatakse lüliks liini, kanalit või ahelat, mille kaudu andmeid edastatakse. Lingi kasutamist tähistatakse verbiga "link" ("linkima")