link (7)linkima Kopeerima objekti dokumendi sisse nii, et ta säilitab oma seotuse sama objekti originaaliga. Kui originaali värskendatakse, siis värskendatakse automaatselt ka selle koopiat