Internet2



Koostööprojekt enam kui 100 USA ülikooli osavõtul, mille eesmärk on välja töötada võrgutehnoloogia ja täiustatud rakendused õppe- ja uurimisotstarbeks. Kuna suur osa õpetamisest, õppimisest ja kollektiivsest uurimistööst vajab reaalajas töötavaid multimeedium- ja lairibaühendusi, on Internet2 puhul suure tähtsusega piisavalt võimas võrgu infrastruktuur. Kuigi Internet2 ei ole mõeldud asendama Internetti, loodavad projekti organisaatorid jagada oma töö tulemusi ka teiste võrkudega, sh. Internetiga.

Internet2 projekti raames arendatakse edasi NSF (National Science Foundation - USA Riiklik Teadusfond) ülikiiret magistraalvõrku (vBNS - very-high-speed Backbone Network Service), mis praegu ühendab omavahel USA superarvuteid. Olemasolevat Internetti kavatsetakse edaspidi kasutada "tavaliste" teenuste jaoks nagu elektronpost, personaalne veebis surfamine ja uudisgrupid. Internet2 arendajad kavatsevad kasutada Quality-of-Service (QoS) vahendit nii, et osavõtjad saaksid reserveerida ja oma tarbeks kasutada teatud sagedusriba teatud ajavahemikus.

Mõningaid kavandatavaid Internet2 võimalusi:

  • Ühiskasutusega õppeotstarbelised moodulid ning õppematerjalide loomiseks vajalik lihtne, olemasolevat objektorienteeritud metoodikat kasutav tarkvara
  • Internet2 peaks aitama realiseerida ka IMS’i (Instructional Management System - õpetamise haldussüsteem), mis kujutab endast standardiseeritud protsessi õppepakettide loomiseks ja levitamiseks. IMS’i võib vaadelda kui paremini struktureeritud moodust veebis leiduvate õppematerjalide kasutamiseks
  • Uued info otsimise meetodid. Tulevikus asenduvad praegu kasutusel olevad tekstipõhised infootsingu struktuurimudelid interaktiivsete pildipõhiste mudelitega