ReFLEXMotorola kahesuunalise sidega (dupleks-) peileriprotokoll.

Vt. ka FLEX