hash marknumbriosund Nummerdamisel kasutatav märk” “#” (nn. “trellid”). Näiteks “#32” tähendab sama, mis “Nr. 32”. Nimetus “hash” tuleb sellest, et märk “#” meenutab kuju poolest loomatoidu hakkimiseks kasutatavat kapsarauda (ingl. k. “hash”)