CASE (Computer Aided Software Engineering)tarkvara raaltehnoloogia Arenduskeskkond, mis võimaldab automatiseerida, hallata ja lihtsustada programmeerimisprotsessi. Siia hulka kuuluvad näiteks vahendid lähtetingimuste analüüsiks, vooskeemi ja arendustöö ajakava koostamiseks, dokumentatsiooni kirjutamiseks, programmiversioonide kontrolliks, programmikoodi kirjutamiseks jne. Kitsamalt mõeldakse CASE all objektorienteeritud programmeerimist toetavaid süsteeme, kuid üldisemalt kuuluvad selle mõiste alla kõik tarkvara arenduskeskkonnad