schema (1)skeem Programmeerimises mõistetakse skeemi all andmebaasi struktuuri kirjeldust. Skeem on andmete modelleerimise tulemus. Terminit “skeem” kasutatakse nii relatsioonandmebaaside kui ka objektorienteeritud andmebaaside puhul. Seda terminit kasutatakse nii andmebaasi struktuuri visuaalse kujutamise mõttes kui ka selle tekstilise kirjelduse tähenduses. Kaks levinumat andmebaasiskeemi on tähtskeem ja lumehelbeskeem