JScriptMicrosoft Corporation’i skriptikeel, Netscape’i JavaScipt’il põhineva ECMAScript’i (ECMA262) standardi täiendatud versioon. JScript on realiseeritud Windows’i skriptimootorina (Windows Script Engine). See tähendab, et JScript’i saab "sisse pista" mistahes rakendusse, mis toetab Windows Script’i (näit. Internet Explorer, Active Server Pages, Windows Script Host). See tähendab ka, et iga Windows Script’i toetav rakendus võib kasutada mitut keelt - JScript, VBScript, Perl jt.

JScript on kasutatav nii lihtsate (näit. veebilehel teksti või piltide muutmiseks hiirega ülelibistamise teel) kui keerulisemate ülesannete (näit. andmebaasi värskendamint ASP abil või sisselogimisskriptide kirjutamiseks Windows NT jaoks) täitmiseks. Oma töös toetub Windows Script suures osas välistele "objektimudelitele". Näiteks Internet Explorer’i DOM (Document Object Model) pakub selliseid objekte nagu document ja meetodeid nagu write()