CGI (2) (Common Gateway Interface)üldine lüüsiliides Veebiserveri ja CGI programmi vahelise andmevahetuse spetsifikatsioon, mis määrab ära selle, kuidas veebiserver edastab veebikasutaja nõude veebiserveris jooksvale CGI programmile töötlemiseks ning võtab vastu töötlemistulemuse, mis saadetakse tagasi veebikasutajale.
CGI programm on igasugune programm, mis võtab vastu ja tagastab andmeid vastavalt CGI spetsifikatsioonile. See programm võib olla kirjutatud mistahes programmeerimiskeeles, enimkasutatavad keeled on C, C++, Perl ning Java.

Üldist lüüsiliidest vajatakse näiteks siis, kui internetikasutaja täidab veebilehel mingi küsitlusvormi , saadab selle veebiserverile ning server peab kasutajalt saadud informatsiooni töötlema ja tulemuse tagasi saatma.

CGI spetsifikatsioon on osa HTTP protokollist.

CGI alternatiiviks on Microsoft’i ASP (Active Server Pages). Siin kirjutatakse VBScript-skriptikeeles nõutav skript otse veebilehe HTML koodi sisse ning server kasutab seda skripti veebikliendilt saabunud andmete töötlemiseks