backupvarundamine Andmete ja failide varukoopiate tegemine juhuks, kui originaalidega midagi peaks juhtuma. Varukoopiaid on soovitav teha regulaarselt ja need tuleks salvestada kuhugi mujale, originaalidest eraldi. Kodustes tingimustes võib kõvakettal asuvaid andmefaile kopeerida flopiketastele, firma arvutivõrgus aga serverile