CERN (Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire)Euroopa Tuumauuringute Keskus CERN, inglisekeelse nimetusega European Organization for Nuclear Research, on maailma suurim elementaarosakeste füüsika keskus ning asub Šveitsi ja Prantsusmaa piiril Genfi lähedal. CERN asutati 1954 aastal ja praegu on selle liikmeteks 20 riiki, sh. Soome, Kreeka, Slovakkia jt. Eesti ei ole veel CERN’i liige. Veeb ehk World Wide Web sündis CERN’is, kus Dr. Tim Berners Lee mõtles välja veebi aluseks oleva HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protokolli