commercial online servicetasuline onlain-teenus Arvutivõrk, mis pakub oma liikmetele tasulist ligipääsu jututubadele, teatetahvlitele ja muudele teenustele. Tasulisi onlain-teenusi pakuvad näit. America Online, CompuServe, Microsoft Network ja Prodigy