mailing list (1)postiloend Meiliaadresside loend, mis võimaldab saata üht ja sama sõnumit paljudele aadressidele korraga