DISA (Data Interchange Standards Association)Andmevahetusstandardite Assotsiatsioon Kasumit mittetaotlev organisatsioon, mida rahastavad ASC X12 liikmed ja mille ülesanne on tegutseda X12 sekretariaadina