time outaeguma Kontrollaega ületama. Näiteks kui olete läkitanud veebi nõude mingi veebisaidi avamiseks ja teatud aja jooksul ei tule vastust, siis ilmub ekraanile teade “Connection timed out” või midagi selletaolist