voice mailkõnepost

(1) Kõnesõnumite elektrooniline edastamine Internetis, e-post kõnesõnumite salvestusega. Sõnumid salvestatakse postiserverisse ja hoitakse seal seni, kui kasutaja neid kuulata tahab

(2) Mobiilsidesüsteemides lauatelefoni automaatvastajale sarnanev teenus, mis pakub võimalust jätta kõneposti serverisse häälsõnumit, kui number, millele te helistate, mingil põhjusel teatud aja jooksul ei vasta