Cryptolopekrüptoloop Tuletis sõnadest “crypt” (krüpteerima) ja “envelope” (ümbrik), mis tähistab IBM’i poolt 1997. a. müügile lastud elektroonilist ümbrist informatsiooni turvaliseks edastamiseks Internetis. Cyptolope-tehnoloogia võimaldab tagada autorikaitset kõigile Internetis edastatavatele teabeliikidele, olgu siis tegemist teksti, graafika, tarkvara või audio- ja videoinformatsiooniga