webcam (World Wide Web camera)veebikaamera Videokaamera, mille väljundit saab ühendada Internetiga või intranetiga. Harilikult on veebikaameraks aeglase skaneerimisega CCD videokaamera, mis on ühendatud arvuti videohõiveplaadiga . Kaamerast hõivatakse perioodiliselt (näit. üks kord minutis) pilte ja kuvatakse neid veebilehel.

Praegu on maailmas kasutusel tuhandeid veebikaameraid, mis pidevalt annavad Internetti mitmesugust videoinfot, alustades tänavaliiklusest ja lõpetades voodistseenidega