FSTC (Financial Services Technology Consortium)Mittetulundusühing USA-s, mille eesmärgiks on suurendada USA finantsteenuste sektori konkurentsivõimet. FSTC liikmeteks on pangad, finantsteenuste pakkujad, uurimisasutused, ülikoolid, tehnoloogiafirmad ja valitsusasutused. FSTC toetab kollektiivset projektorienteeritud uurimistööd ja pankadevaheliste tehniliste projektide väljatöötamist, mis mõjutavad kogu finantsteenuste sektorit. Erilist tähelepanu pööratakse maksesüsteemidele ja –teenustele ning uute tehnoloogiate juurutamisele, mis aitavad pankadel kindlustada kliendisuhteid, tõsta operatsioonide efektiivsust ja laiendada turgu