map (1)struktuurskeem Fail, mis näitab programmi struktuuri pärast kompileerimist. Struktuurskeemis on loetletud kõik programmis sisalduvad muutujad koos nende mäluaadressidega. Seda informatsiooni saab kasutada programmi silumisel . Tavaliselt ei tekita kompilaatorprogramm struktuurskeemi faili automaatselt, selleks on vaja anda spetsiaalne käsk