ACH (2) (Automatic Check Handling)automaatne tšekitöötlus Elektrooniliste maksete liik. Summasid või makseid saab elektrooniliselt üle kanda kahel viisil: telegraafi teel või läbi automaatvahenduskoja . Telegraafiülekanne on reaalajas toimiv elektrooniline maksesüsteem, mis on mõeldud suurte ja ajaliselt kriitiliste maksete sooritamiseks ja mida kasutavad omavahelisteks arveldusteks peamiselt suuremad pangad. Automaatne tšekitöötlus on aga sarnane tavalistele paberkandjal pangatšekkidele ja seda kasutatakse harilikult suure arvu suhteliselt väikeste maksete töötlemisel. Automaatvahenduskoda võtab kõik päeva jooksul oma liikmespankadest saadud elektroonilised tšekid, sorteerib need väljastajapankade järgi (pangad, kus tšekk rahaks tehti või hoiustati) ja maksjapankade järgi (pangad, kelle vastu tšekiga on esitatud maksenõue), summeerib arved ja krediteerib või debiteerib vastavaid kontosid