FCA (FREE CARRIER)FCA “kohanimi” on mõeldud kasutamiseks multimodaalse (kombineeritud) veo puhul nagu konteinervedu või Ro-Ro (roll-on, roll-off) vedu treilerite ja praamidega. FCA põhimõte on sama, mis FOB (free on board) puhul, v. a. see, et müüja kohustused lõpevad siis, kui kaup on toimetatud müügilepingus nimetatud kohta vedaja vastutavale hoiule. Kui müügilepingu sõlmimisel polnud seda kohta täpselt nimetatud, siis peavad pooled viitama kohale, kuhu vedaja peab kauba toimetama, enne kui ta võtab vastutuse kauba eest enda peale. Sel ajal, kui kaup liigub müüja juurest viimatinimetatud kohta, jääb kauba kadumise või riknemise risk müüja, mitte ostja või vedaja kanda. Incoterms 1990 järgi oli see kohustus ostja kanda. Termini “vedaja” (“carrier”) all mõistetakse isikut, kes on kirjutanud alla või kelle nimel on kirjutatud alla transpordilepingule maantee-, raudtee-, õhu-, mere- või kombineeritud transpordiks. Kui müüja on varustanud kauba lastikirja (bill of lading), teekonnalehe (way bill) või vedaja poolt allkirjastatud kauba vastuvõtukviitungiga, siis sellise dokumendi esitamine tõendab, et müüja on korralikult täitnud kõik oma kohustused