FOB (FREE ON BOARD)FOB “lähtesadama nimi” puhul laaditakse kaup müüja poolt laevale müügilepingus nimetatud lähtesadamas. Kauba kaotsimineku ja riknemise risk läheb üle ostjale hetkel, kui kaup ületab laeva reelingu (s. t. kaup teisaldatakse dokist laeva pardale). Müüja tasub kauba laevale laadimise kulud