CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)CIF “sihtsadama nimi” on CFR koos lisanõudega, et müüja tagab transpordikindlustuse kauba kaotsimineku või riknemise puhuks. Müüja on kohustatud sõlmima kindlustajaga kindlustuslepingu ja tasuma kindlustusmaksu. Üldiselt on kindlustus tähtsam rahvusvaheliste vedude kui sisemaiste vedude puhul, sest enamiku maade seaduste järgi on tavavedaja vastutav kauba kaotsimineku või riknemise eest