CPT (CARRIAGE PAID TO)CPT ”sihtkoha nimi” tähendab, et müüja tasub kauba veokulud müügilepingus ette nähtud sihtkohta. Kauba kaotsimineku või riknemise riskid ja ettenägematud kulud lähevad müüjalt üle ostjale, kui kaup on toimetatud esimese vedaja vastutavale hoiule, mitte laeva pardale. Seega võib CPT’d (freight/carriage paid to) kasutada kõigi transpordiviiside jaoks, k. a. konteinerveod ja Ro-Ro (roll-on, roll-off) veod treilerite ja praamidega. Juhul, kui müüjalt nõutakse lastikirja (bill of lading), teekonnalehe (way bill) või vedaja vastuvõtukviitungi esitamist, on müüja oma kohustused korralikult täitnud, kui ta esitab taolise dokumendi allkirjastatuna isiku poolt, kellega on sõlmitud leping kauba põhisihtkohta toimetamiseks