CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)CIP ”sihtkoha nimi” tähendab sama, mis CPT (freight/carriage paid to), kuid koos lisanõudega, et müüja peab tagama transpordikindlustuse kauba kaotsimineku või riknemise puhuks veo ajal. Müüja sõlmib kindlustuslepingu ja tasub kindlustusmaksu