DDP (DELIVERED DUTY PAID)DDP ”müügilepingus nimetatud sihtkoht” paneb müüjale maksimaalsed kohustused. “Nimetatud sihtkoht” on tavaliselt ostja territoorium. DAF tähendab, et müüja kannab kõik kulud ja riskid, kuni kaup on kohale toimetatud ostja territooriumile. Seda terminit võib järelikult kasutada mistahes transpordiviisi puhul. Kui pooled soovivad selgelt kokku leppida, et teatud kulude eest müüja ei vastuta, siis tuleb müügilepingusse lisada vastav klausel, näiteks “delivered duty paid exclusive of VAT” ehk “kohaletoimetamine maksude tasumisega, välja arvatud käibemaks”