encapsulation (2)



kapseldus, kapseldamine Objektorienteeritud programmeerimises objekti (mooduli, andmetüübi vms) siseehitust varjav liidestamine