DCS (Destination Control Statement)sihtkohadeklaratsioon Riikides, kus valitsus piirab ja reguleerib eksporti (näit. USA), peab enamik eksportkaupade saadetisi olema varustatud sihtkohadeklaratsiooniga, mis kinnitab, et antud kaubasaadetisele on välja antud ekspordilitsents deklaratsioonis märgitud sihtkohta. Sihtkohadeklaratsioonis on spetsiaalne ümbersuunamise vastane klausel, mis keelab saadetise ümbersuunamist ükskõik millisesse teise sihtkohta