gateway pagelüüsileht Et veebisait tõuseks otsingumootorite kataloogides kõrgemale kohale, varustavad mõned veebimeistrid selle spetsiaalse lüüsilehega, mida kutsutakse ka “hüppelauaks” (jump), “esikuks” (doorway) ja “sillaks” (bridge). Lüüsileht on kohandatud iga konkreetse otsingumootori jaoks spetsiifilisi metalipikuid ja võtmesõnu kasutades. Lüüsilehed peavad juurde meelitama otsingumootorite roboteid ja ei ole tavaliselt nähtavad veebisaidi külastajatele