interchangevahetus Standardne vorming andmete elektrooniliseks ühiskasutuseks või edastamiseks poolte vahel, kes ei kasuta ühist rakendustarkvara. Harilikult võetakse vastastikusel kokkuleppel standardseks vorminguks platvormist sõltumatu vorming. Ühiste andmevahetusvormingute näideteks on EDI (Electronic Data Interchange) , ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ja GIF (Graphics Interchange Format)