tag linemärkrida Rida, mis haarab kuulutuse või laiema reklaamikampaania teemat ja mis paigutatakse reklaamis hästi nähtavale kohale