back endpõhi- (taga-) arvuti, põhi- (taga-) programm Termineid "front end" ja "back end" kasutatakse programmiliideste ja teenuste kohta nende liideste ja teenuste kasutaja seisukohalt vaadatuna (kasutajaks võib olla nii inimene kui teine programm). Eesrakendusega (front-end application) või -teenusega suhtleb kasutaja vahetult. "Tagarakenduse" (back-end application) või –teenuse ülesandeks on kaudselt toetada eesteenusi ning nad on tavaliselt lähemal vajalikule ressursile ja/või suudavad sellega suhelda. Tagarakendus võib suhelda eesrakendusega vahetult, kuid sagedamini kujutab ta endast programmi, mille poole pöördutakse läbi ees- ja tagategevusi vahendava vaheprogrammi (liidese). Näiteks TAPI (Telephony Application Program Interface) kujutab endast telefoniteenuste eesliidest. Programmi TAPI nõuded vastendatakse Microsoft’i TAPI Dynamic Link Library programmide (vaheprogrammide) abil tagaprogrammile või draiverile, mis saadab üksikasjaliku nõueteseeria arvutis sisalduvale telefoni-riistvarale. Eesrakendus võib suhelda ka vahetult kasutajaga ja saata eemalasuvas arvutis töötavale tagarakendusele nõudeid vajalike andmete saamiseks või nõutud operatsioonide sooritamiseks. Klient/server kontseptsiooni raames võib eesrakendust vaadelda kliendina ja tagarakendust serverina