infosec (Information Security)teabeturve Informatsiooni kättesaadavuse, kasulikkuse, terviklikkuse, autentsuse, konfidentsiaalsuse ja omamise tagamine