ITB (Internet Transaction Broker)internetitehingute maakler Uuringufirma Forrester Research poolt kasutusele võetud alternatiivne termin kübervahendaja kohta