data segmentandmesegment EDI kontekstis on andmesegment analoogiline “kirjega” (record) paberdokumendis või andmebaasis ja see koosneb teatud kindlas järjestuses andmeelementide jadast. ANSI X12 standardis on ära toodud andmesegmentide kataloog, kus defineeritakse nõuetele vastavad andmeelementide jadad