IntercastKunagi Intel Corporation’i poolt välja töötatud tehnoloogia ja avatud standard veebilehekülgede edastamiseks kiirusega ca 100 kbit/s standardse televisioonisignaali vertikaallaotuse sees kiire tagasijooksu ajal. Intercast ei toeta kahepoolset sidet, kuid võimaldab televisioonijaamadel ja reklaamiandjatel saata kodustele personaalarvutitele teksti, graafikat ja pilte. Intercasti kasutamiseks on vaja, et oleks olemas televiisor ja mikrokiip, mis muundab analoogsignaali digitaalseks