loadinglaadimine e-kommertsis tähistab raha ümbertõstmist pangas nõudmiseni hoiuselt onlain-arvele (näit. CyberCash’i nõudmiseni hoiusele), nii et seda raha saab saata üle võrgu teisele firmale või eraisikule