Netscape Scripting LanguageNetscape’i skriptikeel Netscape’i poolt välja töötatud Java keele osa, millel on oma objektikogu ja mis ei luba kasutajatel luua uusi objektiklasse. Võimaldab kasutajatel lisada Netscape Navigator’ile uusi funktsioone, näit. dokumendimallide töötlus vms.