rip(ära) tõmbama, rebima Infosisu hõivama, näit. CD-plaadilt heliklippi arvutisse tõmbama