RSVP (Resource Reservation Setup Protocol)reserveerimisprotokoll Internetiprotokoll teatud kindlate teenusekvaliteetide (QoS - Qualities-of-Service) toetamiseks. RSVP-d kasutades saab rakendusprogramm reserveerida ressursse teel lähtekohast kuni sihtkohani. RSVP-d toetavad marsruuterid koostavad siis ajakava ja andmepakettide prioriteetsuse järjekorra, et tagada ettenähtud teenusekvaliteeti.

RSVP on põhielemendiks arengujärgus oleva uut tüüpi, integreeritud teenustega Interneti jaoks (vt. Internet2), mille põhieesmärk on parandada reaalaja-andmete edastamist.

Vt. ka RTP, COPS