Open EDIAvatud EDI EDI mudel, mille puhul kaubanduspartnerite järelepärimised vahetavad omavahel informatsiooni ilma inimese vahelesegamiseta. See nõuab taolise "stsenaariumi" kasutamist, mille osas on kogu kasutajatering eelnevalt omavahel kokku leppinud. Open EDI lihtsustab EDI-suhete sisseseadmist uute partneritega ja hõlbustab olemasolevate partnerite vahelist suhtlemist. Open EDI standardiprojekti CD 14662 töötas välja rahvusvaheline standardiseerimiskomitee ISO/IEC JTC1 SC30