open video systemavatud videosüsteem Videosignaali edastamise ärimudel USA-s, mille aluseks on 1996. a. Telekommunikatsiooni seadus (Telecommunications Act). Selle seaduse kohaselt võivad kohalikud telefonifirmad kontrollida kuni üht kolmandikku videoedastussüsteemi võimsusest ning jätta ülejäänud osa võrdsetel alustel teiste sisupakkujate hallata