Orange Bookoranž raamat USA Kaitseministeeriumi (Department of Defence) poolt avaldatud standard, mis klassifitseerib andmeturbe nelja hirerarhilisse jaotusse (A kuni D). Sellega määratakse kindlaks USA valitsuse poolt nõutavad andmeturbesüsteemide usaldatavustasemed erinevate rakenduste jaoks