packet authentication



paketiautentimine Kasutaja autentimine pluss andmetervikluse kinnitus. IPsec’i kontekstis tähendab autentimine andmepaketi autentimist ja tagab IP paketi vastuvõtjale mitte ainult selle, et saatja on tõepoolest see, kellena ta esineb, vaid ka selle, et andmeid ei ole edastamise ajal mingil viisil muudetud. Üldises võrkupääsu ja andmepöörduse kontekstis tähendab autentimine kasutaja identifitseerimist, kuid ei kinnita andmete terviklust