latency (2)latentsusaeg Arvutites kasutatakse latentsusaja mõistet mistahes viite või ooteaja kohta, mis pikendab tegelikku või eeldatavat reaktsiooniaega üle soovitava aja. Latentsusaeg võib olla tingitud näiteks mikroprotsessori ja sisend-väljundseadmete andmekiiruste erinevusest ja ebapiisavast andmete puhverdamisest. Arvutites saab latentsusaega kõrvaldada või "peita" näiteks eelhankega ja andmete lõimtöötlusega, kus mitut programmi osa täidetakse vaheldumisi, või andmete paralleeltöötlusega