latency (3)latentsusaeg Kolmemõõtmelise modelleerimise puhul kasutatakse latentsusaja mõistet pealiigutuste anduritega varustatud multimeediumkiivri kirjeldamisel ja see näitab, kui palju kulub aega mingist liigutusest kuni vastava kujutise ilmumiseni silma võrkkestale