MSN (Microsoft Network)Microsoft’i onlain-teenus, mis konkureerib AOL-iga (America OnLine) ning pakub samuti e-posti teenust, onlain-foorumeid ja täielikku ligipääsu veebile