DIN (Deutsches Institut für Normung)Saksa Riiklik Standardiseerimisinstituut Saksamaa riiklik standardiseerimisorganisatsioon, ISO liige.

Fotograafias kasutatakse saksa firmade, näit. Agfa filmide tundlikkuse tähistamiseks DIN ühikuid. Kui ASA tundlikkus (mis langeb kokku ISO tundlikkusega) näitab filmi valgustundlikkust lineaarses mõõtkavas, siis DIN ühikute puhul kasutatakse logaritmilist mõõtkava. DIN ja ISO (ASA) tundlikkused on omavahel seotud järgmiselt:

ISO 10012516020025032040050065080010001200160032006400
DIN 21°22 ° 23° 24° 35° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 3639°