keyword (2)võtmesõna

Programmikeele sõna. Tüüpilised võtmesõnad on if, then, else, print, goto, while, switch jne. Harilikult ei tohi võtmesõnu kasutada kasutaja poolt defineeritud objektide (muutujad, protseduurid) tähistamiseks, sest see viib arvuti segadusse. Sõltuvalt programmikeelest tuleb vahet teha, mis on võtmesõna ja mis on teegirutiin, näiteks mõned programmid kasutavad sisend-väljundoperatsioonideks võtmesõnu, teised aga teegirutiine